Search word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Qadi

Noun: qadi

  1. An Islamic judge

See also:
Qadhafist
Qadiani

Possible misspellings and typos for the word qadi

aqdi qdai qaid
1adi 2adi wadi sadi aadi qqdi qwdi qsdi qxdi qzdi qasi qawi qaei qari qafi qavi qaci qaxi qadu qad8 qad9 qado qadl qadk qadj